Gå til hovedinnhold

Uten navn [2] 


Artikkel [1] 

ePhorte5 navet

ePhorte5

Saksbehandling og arkiv gjort enda enklere med ephorte5

ephorte5 hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid, fra de oppstår til de settes bort eller destrueres.

Brukeropplevelse

ephorte5 leveres med rolle- og behovstilpassede grensesnitt:
- ephorte5 Sharepoint
- ephorte5 Outlook
- ephorte5 Apps
- ephorte5 eInnsyn
- ephorte5 Møteportal
- ephorte Web

ephorte er testet i henhold til Microsoft sin Works With sertifisering og er godkjent.

Les mer om ePhorte og tilleggsprodukterArkivkjernen

Noark5 saksbehandler- kjernen i ephorte5 gjør ephorte5 til det naturlige navet i virksomhetens informasjonsforvaltning
Prinsippene bak ephorte

ephorte5 har en arkitektur som muliggjør realiseringen av full elektronisk saksbehandlig, uavheng av hva slags prosess eller fagsystem som har generert den informasjonen som skal arkiveres. Fundamentet i løsningen er den fullfunksjonelle og robuste Noark5-kjernen, sikret bak ephorte5 Integration Services. Denne arkitekturen gjør det både mulig og naturlig for eksterne løsningsleverandører å bruke ephorte5 som arkivkjerne for sine dokumenter, istedenfor å ha et eget arkiv som oppfylle lovkravene.
ephorte5 - det naturlige valget

ephorte5 har egenskaper i seg, som gjør at vi i dag og i årene framover kan tilby innovative, fleksible og fremtidsrettede brukergrensesnitt med hovedvektpå funksjonalitet og brukeropplevelse. Listen over egenskaper i løsningen er lang. Blant annet finner du blant annet ferdige integrasjoner mot kraftige fagsystemer, mot servicetorg; du finner Innsynsløsninger og løsninger for innbyggere og politikere og du finner skjemaløsninger. I tillegg er ephorte5 klar for jobben som frittstående arkivkjerne for virksomhetens øvrige fagsystemer.
Gå til hovedinnhold

Login 

 
 

Artikkel [2] 

Artikkel [3] 

ephorte5 LEDER
er vår første iPad App. Denne er nå releaset i versjon 2.0.1 - kontakt EVRY for å kjøpe lisenser slik at den kan benyttes i produksjon
AppStore